Mastercard thảo luận với Binance cung cấp thanh toán Bitcoin tại hơn 90 triệu cửa hàng

CEO Mastercard Michael Miebach cho biết đang thảo luận với Binance nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán bằng Bitcoin tại hơn 90 triệu cửa hàng trên toàn cầu. Nếu thương vụ thành công thì đây là bước tiến lớn giữa ngành công nghiệp truyền thống và tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr