Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (1/8): Sợ hãi (33 điểm)

Bước sang tháng mới tâm lý chung của thị trường đã giảm khi giá BTC giảm nhẹ trong hôm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr