Ethereum Classic có thể trở thành tiền mã hóa lớn thứ 19

Ethereum Classic đã thêm hơn 2 tỷ đô vào vốn hóa thị trường của mình trong khoảng thời gian một tuần, nâng nó lên hơn 5,4 tỷ đô. Điều này hiện làm cho Ethereum Classic trở thành tiền mã hóa lớn thứ 19 tính theo vốn hóa thị trường.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr