CZ: Chúng ta không nên tin vào các thuyết âm mưu được đăng trên Twitter

Giám đốc điều hành Binance CZ đã cảnh báo rằng chúng ta không nên tin vào những câu chuyện được đăng bởi những người trong cuộc trên Twitter và chúng ta không nên nghe BinanceFUD, RobinhoodFUD và các thuyết âm mưu khác xuất hiện khắp nơi trên Twitter.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr