HTX đã hoàn thành tích hợp dYdX trên mainnet dYdX và mở việc kinh doanh nạp tiền

Huobi HTX đã hoàn thành tích hợp dYdX trên mainnet dYdX và đã mở việc kinh doanh nạp tiền token trên mạng nói trên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr