Tin đồn: SEC Hoa Kỳ đã thông báo cho các sàn giao dịch rằng họ đang hướng tới việc phê duyệt một quỹ ETF Ethereum giao ngay

Theo nguồn @tier10k được tiết lộ trên nền tảng X, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo cho các sàn giao dịch rằng họ có xu hướng phê duyệt các quỹ ETF Ethereum giao ngay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr