Việc phá sản FTX tiêu tốn gần 1,5 triệu USD phí pháp lý hàng ngày

Kris Hansen, luật sư đại diện cho ủy ban chủ nợ của FTX, cho biết vụ phá sản của FTX tiêu tốn gần 1,5 triệu USD phí pháp lý mỗi ngày và các khoản phí liên quan lên tới gần 50 triệu USD mỗi tháng. trong trường hợp thực chất là tiền mà chủ nợ không thu được. Hai tháng trước, một người kiểm tra phí của một công ty luật khác đã nộp một báo cáo xem xét khoản phí bảy tháng đầu tiên của vụ án (tổng cộng là 200 triệu USD), lưu ý rằng chúng “khá đáng kinh ngạc”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights