Binance Sẽ Điều Chỉnh Biến Động Số Lượng Tối Thiểu Cho Một Số Cặp Giao Dịch Spot

Binance sẽ điều chỉnh biến động số lượng tối thiểu (thay đổi đơn vị tối thiểu) cho một số cặp giao dịch spot vào ngày 29 tháng 4 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr