COO Coinbase đảm nhiệm thêm vị trí trong HĐQT của Okta

Emilie Choi, chủ tịch và COO của Coinbase đảm nhiệm thêm vị trí trong HĐQT của Okta, công ty quản lý danh tính đã niêm yết trên sàn Nasdaq vào giữa năm 2017 với hơn 15.800 tổ chức hợp tác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr