Merlin Chain Sẽ Nâng Cấp Mainnet, Mang Lại Nhiều Cải Tiến

Merlin Chain sẽ tiến hành nâng cấp mainnet vào lúc 15:00 giờ ngày 24 tháng 5 (theo giờ Bắc Kinh), dự kiến ​​kéo dài khoảng 12 giờ. Trong thời gian nâng cấp, việc tạo khối sẽ bị tạm dừng và người dùng sẽ không thể truy cập cầu nối chuỗi chéo và ví Particle.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr