Các chủ nợ của FTX tìm kiếm các khoản thanh toán ưu tiên cho 1,6 tỷ đô la bị khóa trong ví ký quỹ

Các chủ nợ của FTX tìm kiếm khoản bồi thường ưu tiên cho 1,6 tỷ đô la bị khóa trong ví ký quỹ. Công ty luật Eversheds Sutherland, đại diện cho các khách hàng FTX bị ảnh hưởng, sẽ nộp đơn lên tòa án phá sản Delaware để được chấp thuận đẩy nhanh việc trả nợ cho khách hàng của mình với lý do tiền của khách hàng là tài sản ký quỹ và không phải là một phần tài sản phá sản của FTX.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr