Sniffer lừa đảo: Một địa chỉ đã bị tấn công lừa đảo ERC20 Permit 10 giờ trước và mất khoảng 2,28 triệu đô la

Nền tảng chống gian lận Web3 ScamSniffer đã tweet rằng vào lúc 23:38:35 giờ GMT+8 ngày 30 tháng 4, địa chỉ “0x36b793f774aa4657109e11a2b47f758dabee7b42” đã bị tấn công bởi lừa đảo ERC20Permit và thiệt hại trị giá khoảng 2,28 triệu USDC. Các địa chỉ lừa đảo là: “0xdd6cf6483fe5d948e0aeee94d94b8c98f055d1b0”, “0xb6d6c8193cc2d28be229ac208b1cd689653e75d4”, “0x076a3a43b9ed37f9001e58b2418e873 333 85d4e8”. SlowMist nhắc nhở rằng số tiền bị đánh cắp được lưu trữ trong địa chỉ tin tặc “0xCA4DDFFE50720292C9F0530B6F98Ca5e40c046b5”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr