Vốn hóa thị trường của PEPE lần đầu tiên đạt 5,3 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục

Theo dữ liệu thị trường do Coingecko công bố trên X, giá trị vốn hóa thị trường của PEPE lần đầu tiên đạt 5,3 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr