Một tiền thông minh mua vào 8,2 tỷ MAGA 5 ngày trước và sau khi bán một số token, lợi tức đầu tư (ROI) 127 lần

0x01c đã đổi 2,3 ETH (khoảng 6.820 USD) lấy 8,2 tỷ MAGA. 2 ngày sau, anh bắt đầu bán 2,8 tỷ đồng MAGA với giá 212.000 USD và chuyển chúng sang các ví khác. Hiện tại, ông vẫn nắm giữ 4,6 tỷ MAGA (khoảng 650.000 đô la Mỹ), với lợi tức đầu tư (ROI) hiện tại là 127 lần.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr