10/07: Top 10 GameFi có lượng người dùng nhiều nhất trong 24h qua

Theo dữ liệu mới nhất từ DappRadar, top 10 GameFi có lượng người dùng cao nhất 24h qua không ghi nhận con số nào đáng kể, với Splinterlands ở vị trí số 2 tăng nhiều nhất: +10.93%. Tiếp đến là PlayMining ghi nhận mức tăng +10.33%. Top 3 vẫn tiếp tục là 3 dự án Alien Worlds, Splinterlands và Farmers World. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr