Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCoinGecko: 12 quỹ ETF Bitcoin hàng đầu nắm giữ tổng cộng 102.619...

CoinGecko: 12 quỹ ETF Bitcoin hàng đầu nắm giữ tổng cộng 102.619 BTC

CoinGecko tuyên bố rằng ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) đã được ra mắt vào quý 4 năm 2021 và hiện nắm giữ 35.890 BTC, trở thành quỹ lớn nhất trong lĩnh vực này. 1/ Hai trong số 12 quỹ ETF Bitcoin hàng đầu (16,6%) là sản phẩm của ProShares và có thể được giao dịch tại Hoa Kỳ. 2/12 quỹ ETF Bitcoin hàng đầu nắm giữ 102.619 BTC, chiếm 0,5% tổng số BTC (21 triệu). Lưu ý: Nghiên cứu này đánh giá tính khả dụng của hợp đồng tương lai và giao ngay Bitcoin ETF toàn cầu vào năm 2023. Dữ liệu được thu thập từ các quỹ ETF giao ngay và các quỹ ETF tương lai của Forbes. Chỉ các quỹ ETF giao dịch độc quyền bằng Bitcoin hoặc hợp đồng tương lai Bitcoin mới được đưa vào danh sách cuối cùng.