Ví UniSat sẽ ra mắt thị trường NFT trong tuần này, hỗ trợ hơn 1.500 NFT

Ví ghi Bitcoin UniSatWallet đã tweet rằng thị trường NFT của UniSat sẽ được ra mắt vào tuần tới. Nó tự động hỗ trợ chuyển đổi tất cả hơn 1500 NFT hiện có bằng cách sử dụng thông tin được lưu trữ trong kho lưu trữ GitHub nhất định. Đồng thời, để chào mừng sự ra mắt của thị trường NFT, phí dịch vụ đã giảm từ 1,6% xuống 0,x%, đảm bảo rằng thị trường UniSat cung cấp mức phí thấp nhất trong số các nền tảng hiện có, thường phát sinh tổng phí từ 2- 3%. Ngoài ra, bộ sưu tập UniSat, được đề cập vào tuần trước, sẽ được công khai trong vài ngày tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr