Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCoinDesk giành giải thưởng báo chí hàng đầu khi đưa tin về...

CoinDesk giành giải thưởng báo chí hàng đầu khi đưa tin về sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử SBF

Các phóng viên của CoinDesk đã nhận được giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực báo chí tài chính và kinh doanh vì đã vạch trần những nền tảng lung lay của đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried và theo dõi sự sụp đổ nhanh chóng và thậm chí kỳ lạ của gã khổng lồ trong ngành. Golden Finance Note: Giải thưởng này được đặt theo tên của Gerald M. Loeb và được thành lập vào năm 1957 nhằm “khuyến khích và hỗ trợ báo cáo về kinh doanh và tài chính cho các nhà đầu tư tư nhân và công chúng”.