Giám đốc điều hành hiện tại của FTX John J. Ray III đã xác nhận kế hoạch FTX 2.0

Theo tin tức vào ngày 23 tháng 5, Liên minh người dùng FTX đã trích dẫn các tài liệu tòa án rằng Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John J. Ray III, đã xác nhận kế hoạch FTX 2.0, bao gồm việc xem xét và hoàn thành các tài liệu để khởi động lại phiên bản 2.0 của sàn giao dịch , và xem xét nội dung danh sách giá thầu 2.0, v.v.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr