Hội đồng rủi ro hệ thống châu Âu đưa ra cảnh báo về tiền điện tử và DeFi

Ủy ban Rủi ro Hệ thống Châu Âu (ESRB) đã đưa ra một báo cáo nói rằng mặc dù tiền điện tử đã trải qua một năm đầy biến động, nhưng tác động của nó đối với hệ thống tài chính truyền thống là rất nhỏ. Mặc dù vậy, ủy ban cảnh báo để giám sát thêm. Báo cáo cho biết, với quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng và tương lai không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử, không thể bỏ qua các rủi ro hệ thống tiềm ẩn. ESRB cho biết trong khi các nhà lập pháp châu Âu cuối cùng đã thông qua quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) vào tháng 4, thì vẫn cần phải làm nhiều việc hơn nữa. 

Báo cáo khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách thực hiện một số cải cách để dập tắt những lo ngại về quy định hiện có, bao gồm các yêu cầu báo cáo thường xuyên đối với các tổ chức tài chính có tiếp xúc với tiền điện tử. Ví dụ, rủi ro hệ thống có thể xuất hiện nếu các kết nối với hệ thống tài chính truyền thống tăng lên theo thời gian, báo cáo viết.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr