Vị thế giữ Bitcoin MicroStrategy đã thu được hơn 7,7 tỷ USD

Bitcoin vượt quá 71.000 USD, vị thế giữ Bitcoin MicroStrategy đã tăng hơn 7,7 tỷ USD. Tính đến ngày 30 tháng 4, MicroStrategy nắm giữ 214.400 BTC, với mức giá trung bình là 35.180 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr