Mạng zkLink Nova đạt cột mốc quan trọng: TVL vượt 1 tỷ USD và 530.000 địa chỉ ví độc lập

Mạng zkLink Nova đã đạt được những bước tiến đáng kể, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái của nó. Dưới đây là những điểm nổi bật:

  • Tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt 1 tỷ USD: Đây là một cột mốc quan trọng cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của người dùng đối với zkLink Nova và tiềm năng to lớn của nó trong lĩnh vực mở rộng quy mô Ethereum.
  • Số lượng địa chỉ ví độc lập đạt 530.000: Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể về lượng người dùng tham gia vào hệ sinh thái zkLink Nova.
  • Hơn 100 đối tác tham gia: Sự hợp tác với nhiều dự án và tổ chức khác nhau cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái zkLink Nova.
  • Hỗ trợ hơn 100 token trên mạng chủ Ethereum và 7 L2 khác: Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau trên zkLink Nova.
  • Mang đến giải pháp tổng hợp thanh khoản đa L2: zkLink Nova giúp người dùng tận dụng thanh khoản tốt hơn trên nhiều mạng L2 khác nhau, đồng thời giảm chi phí giao dịch.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr