DeBank ra mắt tính năng Tín dụng để đánh giá người dùng Web3

Theo thông báo chính thức, DeBank đã ra mắt tính năng “Tín dụng” mới nhằm đo lường mức độ xác thực, hoạt động và giá trị của người dùng Web3. Hệ thống Tín dụng đánh giá người dùng dựa trên năm khía cạnh:

  1. Xác thực danh tính: Xác minh danh tính của người dùng thông qua các phương thức như KYC (Know Your Customer) hoặc kết nối với mạng xã hội.
  2. Chứng nhận tài sản: Đánh giá giá trị tài sản của người dùng trên các nền tảng DeFiNFT.
  3. Hành vi DeBank: Phân tích mức độ tương tác của người dùng với các tính năng và dịch vụ của DeBank.
  4. Mối quan hệ người dùng: Đánh giá mức độ kết nối của người dùng với những người dùng Web3 khác có uy tín.
  5. Hành vi tiêu cực: Phát hiện và đánh dấu các hành vi gian lận hoặc lừa đảo tiềm ẩn.

Điểm Tín dụng tổng hợp sẽ được tính toán dựa trên đánh giá của từng khía cạnh. Điểm cao hơn cho thấy người dùng có uy tín, hoạt động tích cực và giá trị cao trong hệ sinh thái Web3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr