Phí ưu tiên cho các giao dịch mạng Bitcoin giảm xuống còn 27 satoshi/byte

Dữ liệu mempool cho thấy phí giao dịch mạng Bitcoin hiện tại (mức độ ưu tiên trung bình và cao) đã giảm xuống còn 27 satoshi/byte.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr