Khối lượng giao dịch DEX theo chuỗi ngày 20 tháng 5 năm 2024

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, thị trường giao dịch phi tập trung (DEX) ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong ngày 20 tháng 5 năm 2024, với khối lượng giao dịch trên các chuỗi chính đạt mức cao như sau:

ChuỗiKhối lượng giao dịch (USD)Thứ hạng
Ethereum3,373 tỷ USD1
Solana1,128 tỷ USD2
Arbitrum967,68 triệu USD3
BSC889,67 triệu USD4
Avalanche549,41 triệu USD5

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr