Solana

Solana là một nền tảng chuỗi khối phi tập trung tương tự như Ethereum, được xây dựng với giao thức đồng thuận kết hợp bao gồm cả bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS) và bằng chứng lịch sử (PoH) đồng thời cung cấp khả năng hợp đồng thông minh.

SOL là tiền điện tử gốc của Solana.

Hoạt động như một mã thông báo tiện ích, nó có thể được sử dụng để chuyển giá trị đồng thời cung cấp bảo mật chuỗi khối thông qua đặt cược.

Anatoly Yakovenko đã phát triển ý tưởng về cơ chế đồng thuận bằng chứng lịch sử sau 13 năm làm việc tại Qualcomm với tư cách là kỹ sư thiết kế hệ thống phân tán.

Công việc của anh ấy trên các hệ thống này tập trung vào đồng bộ hóa mạng dựa trên đồng hồ mạng đáng tin cậy và dấu thời gian khi xác định khối.

Proof of History (PoH) sử dụng dấu thời gian khi xác định khối, thay vì sử dụng công cụ khai thác để xác định khối như trong proof of work (PoW) hoặc sử dụng mã thông báo đã đặt cọc để xác định khối mạng như trong prooff of stake (PoS ).

Với thiết lập như vậy, các mạng có thể hoạt động nhanh hơn theo cấp số nhân so với mạng Bitcoin hoặc Ethereum, những mạng không sử dụng đồng hồ để hỗ trợ đồng bộ hóa mạng.

Yakovenko đã vạch ra kỹ thuật chứng minh lịch sử (PoH) của mình trong một bài báo trắng xuất bản năm 2017.

Bằng cách sử dụng thuật toán PoH của mình để cung cấp đồng bộ hóa mạng nhanh như chớp VÀ sử dụng phiên bản bằng chứng cổ phần (PoS) chọn một nút dẫn đầu thay vì có nhiều nút làm chậm mạng vì tất cả chúng đều đang xác minh giao dịch và dấu thời gian, Solana có thể xử lý tới 50.000 giao dịch mỗi giây (TPS), với chi phí 0,00025 USD cho mỗi giao dịch.

Mặt khác, Ethereum xử lý ở mọi nơi từ 10-20 TPS, nhưng điều này thay đổi theo thời gian.

Chuỗi khối Bitcoin có TPS trung bình khoảng 5.

Xương sống của chuỗi khối Solana bao gồm một mạng gồm hơn 1.900 trình xác thực xử lý các giao dịch và tham gia vào sự đồng thuận.

Solana hiện có tỷ lệ ưu tiên là 30, đại diện cho số lượng người xác thực nhỏ nhất kiểm soát 33% tổng số SOL đã đặt cược đang hoạt động.

Solana hiện đang được điều hành bởi Quỹ Solana có trụ sở tại Geneve Thụy Sĩ.

Solana ban đầu được gọi là Loom, nhưng tên này đã được thay đổi vì đã có một dự án khác với tên “Loom”.

SOL được ra mắt vào năm 2020 và đã trở thành một trong 10 loại tiền điện tử hàng đầu tính theo tổng vốn hóa thị trường.

Tính đến tháng 8 năm 2022, vốn hóa thị trường của nó là 12,2 tỷ USD.

Nó có nguồn cung lưu hành là 349 triệu SOL, với tổng nguồn cung là 511.616.000 SOL.