V God đã hoàn trả 251.000 RAI trên Maker ngày hôm qua và rút 1.000 ETH

Theo giám sát của Lookonchain, địa chỉ ví của Vitalik (vitalik.eth) đã hoàn trả 251.000 RAI trên Maker vào ngày hôm qua và đã rút 1.000 ETH (1,67 triệu đô la).
Hơn 5 giờ trước, Vitalik đã gửi 600 ETH (1 triệu USD) vào Coinbase.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights