OKX Hong Kong triển khai chương trình thưởng Bitcoin 5% cho người dùng địa phương

Vào ngày 28 tháng 8, Ouyi OKX Hong Kong thông báo rằng họ sẽ triển khai chương trình thưởng bitcoin cho người dùng địa phương. Người dùng Hồng Kông sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa và Mastercard để mua tài sản mã hóa tại OKX Hồng Kông lần đầu tiên có thể nhận được phần thưởng bitcoin 5%, số tiền này sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản của người dùng. Giám đốc thương mại toàn cầu của OKX Lennix Lai cho biết OKX Hong Kong đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, với số lượng người dùng mới tăng hơn gấp đôi trong tháng qua. Hồng Kông cam kết trở thành trung tâm toàn cầu cho Web3 và tài sản ảo, nơi giáo dục và áp dụng cho người dùng là rất quan trọng. , Thúc đẩy hơn nữa việc phổ biến và áp dụng tài sản ảo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights