Animoca Brands tiếp tục huy động thành công 75 triệu USD

Animoca Brands thông báo họ vừa huy động thành công 75,32 triệu đô la do Liberty City Ventures, Kingsway Capital, Alpha Wave Ventures, 19T, SG Spring Limited Partnership Fund và một số quỹ khác. Số tiền này tài trợ cho các hoạt động mua lại, phát triển sản phẩm và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong metaverse.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr