Công tố viên Mỹ yêu cầu thẩm phán bác bỏ hàng loạt câu hỏi của luật sư SBF trước bồi thẩm đoàn

Theo tin ngày 18/9, tài liệu của tòa án cho thấy Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York đã yêu cầu Thẩm phán Kaplan bác bỏ một loạt câu hỏi mà bên bào chữa SBF đưa ra đối với các bồi thẩm đoàn, cho rằng các câu hỏi của bên bào chữa sẽ làm trì hoãn quá trình lựa chọn và thiên vị. bồi thẩm đoàn chống lại các bên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr