Luật sư XRP: Các thẩm phán liên bang, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đang chú ý đến hành vi đạo đức giả của SEC Hoa Kỳ

Luật sư John E. Deaton của XRP nói rằng các thẩm phán liên bang cũng như Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đang nhận thấy hành vi đạo đức giả của SEC Hoa Kỳ. Điều thú vị là Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã sử dụng từ “đạo đức giả” khi bình luận về sự phản đối của Ripple đối với lời kêu gọi tạm thời của SEC. Paul Grewal đã nói rằng có một ngày chẳng có gì ngoài ‘sự thật và hoàn cảnh’. Cho đến lúc đó tất cả đã trở thành “một vấn đề hoàn toàn hợp pháp”. @s_alderoty và nhóm của anh ấy đã xua tan thói đạo đức giả này một cách thích hợp. SEC đã lập luận không chính xác về yêu cầu “đặt câu hỏi về pháp luật” đối với các kháng cáo tạm thời và không giải quyết được các vấn đề của cơ quan. Thông thường, tòa án bác bỏ quan điểm này. Deaton cũng nhấn mạnh rằng Thẩm phán Sarah Netburn đã sử dụng từ tương tự trong các bình luận của mình về lập trường không nhất quán của SEC trong vụ kiện Ripple so với SEC. Trên thực tế, thẩm phán trong vụ kiện Grayscale gọi hành động của SEC là “tùy tiện và thất thường”. SEC không giải thích được lý do từ chối chuyển đổi Grayscale Bitcoin ETF.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights