CZ: Tất cả tiền của người dùng đã được hạch toán và sẽ không bao giờ rời khỏi nền tảng Binance.US

CZ đã tweet rằng tin tức do CoinDesk đưa ra là hoàn toàn sai và Binance.US có tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la Mỹ tiền của người dùng. Con số tương đương với đô la này dao động nhẹ khi giá tiền điện tử thay đổi. Và giảm khi người dùng bỏ do tin tức gần đây. Tất cả tiền của người dùng đều được hạch toán và không bao giờ rời khỏi nền tảng Binance.US (tất nhiên trừ khi người dùng tự rút tiền).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr