Giám đốc điều hành Uniswap Labs: Uniswap V4 sẽ làm cho nền tảng ít tập trung hơn

Giám đốc điều hành UniswapLabs Hayden Adams đã được phỏng vấn. Adams tin rằng UniswapV4 (phiên bản nâng cấp của nền tảng mà UniswapLabs đã mở để đánh giá công khai vào đầu tháng này) sẽ làm cho nền tảng này ít tập trung hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Adams cũng giải quyết những lo ngại về việc phân phối quyền lực trong hệ thống quản trị của Uniswap và đưa ra quan điểm của mình về việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đàn áp tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr