Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: BTC và ETH là hàng hóa, phản đối sự giám sát của SEC

Rostin Behnam, chủ tịch CFTC của Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa CFTC và SEC do Gary Gensler lãnh đạo về mặt giám sát tiền điện tử. Behnam cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư Hoa Kỳ trên thị trường tài sản tài chính hàng hóa, nhiều trong số đó là hàng hóa. BTC và ETH là hàng hóa và việc niêm yết hợp đồng tương lai BTC và ETH trên các sàn giao dịch là “theo định hướng thị trường” và được chứng minh bằng phân tích pháp lý. 

Behnam chỉ ra việc thiếu điều phối viên trung tâm hoặc doanh nghiệp chung là điều khiến tiền điện tử và các hàng hóa khác không phải là chứng khoán. Ngoài ra, Behnam còn chỉ trích cách tiếp cận của SEC Hoa Kỳ đối với quy định về tiền điện tử.Behnam cho biết, tôi rất phản đối quy định thực thi pháp luật. Tôi đã cố gắng hết sức để minh bạch và tương tác với những người chơi trên thị trường trong không gian DeFi, đổi mới tài chính là vì lợi ích quốc gia.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr