FDIC: Kinh doanh tiền điện tử là một trong những rủi ro hàng đầu mà các ngân hàng phải đối mặt vào năm 2023

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã chỉ ra trong báo cáo rủi ro hàng năm của mình rằng rủi ro do tiền điện tử gây ra đang leo thang và các doanh nghiệp mã hóa đã đặt ra “những rủi ro mới và phức tạp” rất khó đánh giá trong bối cảnh biến động gần đây những rủi ro này. Sự tăng trưởng của tài sản tiền điện tử trong năm ngoái tương ứng với việc nhiều ngân hàng bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động tiền điện tử. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sau đó đã trải qua một cuộc khủng hoảng làm lộ ra các lỗ hổng. FDIC đang giám sát chặt chẽ các hoạt động tiền điện tử của các ngân hàng và cho biết họ có thể đưa ra hướng dẫn bổ sung. Báo cáo cho biết một phần khó khăn trong việc đánh giá những rủi ro này bắt nguồn từ bản chất năng động của tài sản tiền điện tử, thị trường tiền điện tử và tốc độ đổi mới nhanh chóng. Một số rủi ro chính liên quan đến tài sản tiền điện tử và những người tham gia ngành tài sản tiền điện tử bao gồm những rủi ro liên quan đến gian lận, sự không chắc chắn về mặt pháp lý, các tuyên bố và tiết lộ gây hiểu lầm hoặc không chính xác, thiếu các biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ và hoàn thiện cũng như các rủi ro về lỗ hổng hoạt động và nền tảng khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights