Orderly Network sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 28 tháng 5

Do nâng cấp hệ thống theo kế hoạch nên Orderly Network sẽ tạm thời không khả dụng trong thời gian này. Thời gian ngừng hoạt động của EVM: ngày 28 tháng 5, 06:00-07:30 UTC, kéo dài 1,5 giờ; GẦN thời gian ngừng hoạt động: ngày 28 tháng 5, 07:00-08:30 UTC, kéo dài 1,5 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr