Mint Blockchain ra mắt quỹ sinh thái Mint Eco Fund và phân bổ 5% nguồn cung MINT cho quỹ này

Mint Blockchain đã công bố ra mắt quỹ phát triển sinh thái dành cho nhà phát triển Web3 Mint Eco Fund và phân bổ 5% nguồn cung cấp token MINT cho quỹ này để khích lệ phát triển cơ sở hạ tầng NFT sinh thái Mint và xây dựng cộng đồng nhà phát triển . Đồng thời, Mint Eco Fund – sự kiện dành cho nhà phát triển mùa 1 “NFT Summer” đã được ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr