Người phát ngôn của Binance: sa thải nhân viên làm việc kém hoặc không phù hợp với văn hóa công ty

Jinse Finance báo cáo rằng Binance đã sa thải những người không có hiệu suất và những người không phù hợp với văn hóa, động thái này diễn ra hai tháng sau khi Binance cho biết họ không có kế hoạch sa thải. Đáp lại tweet của WuBlockchain về việc sa thải nhân viên của Binance, một phát ngôn viên của Binance đã tuyên bố rằng chúng tôi thường xuyên xem xét cách tốt nhất để phân bổ nhân tài của mình cho các nhóm có nguồn lực phù hợp. Và đôi khi, điều này chắc chắn dẫn đến việc sa thải một số nhân viên có thể làm việc không tốt hoặc có thể không phù hợp với văn hóa. Đây không phải là trường hợp hợp lý hóa, mà là đánh giá lại xem chúng tôi có tài năng và chuyên môn phù hợp ở các vị trí chủ chốt hay không, vì vậy chúng tôi vẫn sẽ tìm cách lấp đầy hàng trăm vai trò còn trống. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét một số sản phẩm và đơn vị kinh doanh nhất định để đảm bảo tài nguyên của chúng tôi được phân bổ hợp lý để phản ánh nhu cầu thay đổi của người dùng và cơ quan quản lý.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr