Sandbox hợp tác với nhà phát triển Metaverse Afyn

TheSandbox đã thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác với nhà phát triển trò chơi và metaverse người Singapore Afyn, nhằm tạo ra một hệ sinh thái trò chơi Web3 bền vững và metaverse, đồng thời tích hợp thế giới thực với thế giới ảo. Theo một tuyên bố chung, hai công ty sẽ hợp tác để khám phá khả năng tương tác trong Open Metaverse, giúp các game thủ, người sáng tạo và cộng tác viên dễ dàng tương tác giữa các cộng đồng trên TheSandbox và Afyn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr