Nomura Securities và công ty con Laser Digital đã đạt được sự hợp tác với GMO và sẽ khám phá việc phát hành stablecoin tại Nhật Bản

Nomura và đơn vị tài sản kỹ thuật số Laser Digital đã hợp tác với Tập đoàn Internet GMO có trụ sở tại Nhật Bản để khám phá việc phát hành stablecoin tại Nhật Bản. Họ có kế hoạch khám phá việc phát hành, trao đổi và lưu thông stablecoin bằng đồng yên Nhật và đô la Mỹ, đồng thời có kế hoạch cung cấp các sản phẩm “stablecoin dưới dạng dịch vụ” để hỗ trợ các công ty phát hành stablecoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr