Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Dữ liệu: Hơn một nửa số NFT “Otherdeeds For Other” đã được đổi lấy “Otherdeed Expanded”

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​OpenSea, hơn 50% NFT “OtherdeedsForOtherside” ban đầu đã được đổi lấy “OtherdeedExpanded”, tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 50.500. Các tài sản kỹ thuật số được chuyển đổi sẽ được sử dụng để tham gia vào trò chơi mới sắp tới của YugaLabs. Khoảng năm tháng trước, YugaLabs đã thông báo rằng người dùng dự án metaverse Otherside của họ cần phải phá hủy OtherdeedNFT ban đầu để đổi lấy “OtherdeedExpanded” nhằm tham gia vào trò chơi chiến lược “Legends of The Mara”. Được biết, OtherdeedExpanded là NFT chủ chốt để mở khóa trải nghiệm trò chơi trong tương lai và quyền kích hoạt. Theo dữ liệu của OpenSea, giá sàn của OtherdeedExpandedNFT là 0,2441ETH tại thời điểm viết bài này và tổng khối lượng giao dịch đã đạt 8.849ETH.