Dự án Binance Launchpad Đăng ký bán token Arkham hiện đang mở

Tin tức ForesightNews, Binance đã thông báo rằng đăng ký bán mã thông báo Arkham (ARKM) trên Binance Launchpad hiện đang mở và sẽ kéo dài trong 24 giờ. Sau khi đăng ký hoàn tất, Binance sẽ liệt kê Arkham (ARKM) trong Khu vực đổi mới và sẽ mở giao dịch ARKM/BTC, ARKM/USDT, ARKM/TUSD, ARKM/BNB và ARKM/TRY vào lúc 20:00 ngày 18 tháng 7, Bắc Kinh đúng thời điểm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr