Công ty thương mại trò chơi điện tử toàn cầu Xsolla và Crypto.com công bố quan hệ đối tác

Xsolla, một công ty kinh doanh trò chơi điện tử toàn cầu và Crypto.com, một nền tảng tiền điện tử toàn cầu, đã công bố hợp tác để tích hợp giải pháp thanh toán của Crypto.com vào nền tảng PayStation của Xsolla.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights