Một người đàn ông Mỹ đã bị CFTC phạt hơn 2,5 triệu USD vì gian lận Bitcoin và không đăng ký

Theo thông báo do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra, Orvidas, một người đàn ông ở Utah, đã bị CFTC phạt hơn 2,5 triệu đô la vì gian lận Bitcoin có đòn bẩy và chưa đăng ký. CFTC cho biết Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn người (những người tham gia nhóm quỹ) giao dịch bitcoin có đòn bẩy trong các nhóm hàng hóa, mất gần như toàn bộ số tiền giao dịch của họ và sau đó nói dối những người tham gia về khoản lỗ và số tiền sẵn có. mà Orvidas không thể đăng ký làm nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh này yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu USD tiền bồi thường và 500.000 USD tiền phạt dân sự, đồng thời chấm dứt các cáo buộc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights