Justin Sun: Tính minh bạch và đồng thuận toàn cầu rất quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

Vào ngày 14 tháng 9, Justin Sun, người sáng lập TRON và là thành viên Ban cố vấn toàn cầu của Huobi HTX, đã được mời tham dự TOKEN2049 được tổ chức tại Singapore và tham gia cuộc thảo luận về chủ đề “Tăng trưởng hệ sinh thái và công nghiệp: Nhìn về 10 năm tới Tiền điện tử”. Justin Sun cho biết trong bài phát biểu của mình rằng việc thiết lập niềm tin trong ngành tiền điện tử bao gồm hai khía cạnh, tính minh bạch và sự đồng thuận toàn cầu. Sau sự sụp đổ của FTX, tôi nghĩ mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của tính minh bạch. Ngoài ra, các quy định ở Hoa Kỳ đã trở nên rất không chắc chắn, vì vậy chúng tôi rất lạc quan về triển vọng phát triển của ngành tiền điện tử ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc và những nơi khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights