Tony Hawk cùng The Sandbox xây dựng công viên trượt băng trong Metaverse

Tony Hawk, vận động viên trượt băng nổi tiếng thế giới tuyên bố kết hợp cùng The Sandbox xây dựng công viên trượt băng trong Metaverse.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr