CEO Ripple Labs: Chiến thắng của Ripple cũng là chiến thắng của toàn ngành mã hóa

Giám đốc điều hành RippleLabs Brad Garlinghouse nói rằng đối với SEC, như Gensler đã nói nhiều lần, về cơ bản mọi thứ trong lĩnh vực tiền điện tử đều là chứng khoán, điều này thực sự hơi quá. Bây giờ có một thẩm phán nói rất rõ ràng rằng điều đó không đúng và nói rõ rằng XRP không phải là chứng khoán cho các sàn giao dịch và tất cả các trường hợp sử dụng khác nhau này, tôi nghĩ điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho toàn ngành. Đây là một chiến thắng cho Ripple, mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr