Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (2/8): Sợ hãi (31 điểm)

Tâm lý chung thị trường vẫn ổn định ở mức trên 30 điểm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr