AAVE tích hợp API của TRM trên giao diện IPFS của mình

Một số người dùng có thể gặp sự cố khi truy cập ứng dụng Aave bởi nền tảng này vừa tích hợp API của TRM nhằm xác định tất cả các ví đã tương tác với contracts Tornado Cash sau các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr