Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi hai cuộc điều tra riêng biệt về SEC

Theo Nghị sĩ Hoa Kỳ Ritchie Torres hôm thứ Năm đã gửi một lá thư cho Deborah Jeffrey, Tổng thanh tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và một lá thư cho Gene Dodaro, Kiểm soát viên của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, yêu cầu hai cuộc điều tra riêng biệt của Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vì “cách tiếp cận cẩu thả và tàn bạo đối với tài sản kỹ thuật số” của SEC. Dân biểu Torres đã kêu gọi một cuộc điều tra về lập trường của SEC đối với tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr